Mgr. Iva ŠAFARČÍKOVÁ Odhady Nemovitostí

Orientační ceník služeb

Cena za vyhotovení odhadu je stanovena vždy individuálně po dohodě s klientem.

Základní cenu ovlivňuje především druh, rozsah, složitost nemovitosti a účel, pro který je daný posudek zpracován.

Celková cena se skládá ze dvou částí:

1. Základní cena vyjadřuje vlastní vyhotovení ocenění podle druhu, rozsahu a složitosti odhadu,

2. skutečně vynaložené náklady za dodatečné služby vyžádané objednavatelem (např.: poplatky za zajištění výpisů z katastru nemovitostí či jiných podkladů).

Cenové skupiny:

1. Tržní odhad nemovitosti pro banku

Orientační ceny za zpracování ocenění jsou stanoveny takto:

Rodinný dům (do 6 obytných místností - stávající stav) - 6.000,- Kč, rodinný dům (do 6 místností - rozestavěný, v rekonstrukci) - 6.500,- Kč,

bytová jednotka (stávající stav) - 5.000,- Kč, bytová jednotka (rozestavěná, v rekonstrukci) - 5.300,- Kč,

pozemek - 4.500,- Kč,

zpráva o stavu výstavby, průběžná zpráva o rekonstrukci, závěrečná zpráva - 2.000,- Kč.

2. Odhad tržní hodnoty/obvyklé ceny (odborné vyjádření o ceně) pro potřeby notářské kanceláře při dědickém řízení.

Cena za zhotovení dokladu je v případě bytu stanovena na 2.500,- Kč, rodinného domu na 3.000,- Kč.

Pro upřesnění konkrétní ceny doporučuji, abyste mě kontaktovali.

Slevy:

1. Vyhotovení posudku s opakováním druhu nemovitosti,
2. opakované ocenění téže nemovitosti v průběhu výstavby,
3. u zadání většího množství posudků.