Mgr. Iva ŠAFARČÍKOVÁ Odhady Nemovitostí

Oceňování nemovitostí

Působím jako odhadce nemovitostí.

Klientům nabízím zpracování tržních odhadů (pro úvěrové účely) pro níže uvedené bankovní instituce:

Svým klientům nabízím zpracování posudků a tržních ocenění různých typů nemovitostí.

Jedná se zejména o:

Dále zpracovávám odborná vyjádření o ceně nemovitosti (stanovení ceny obvyklé/tržní hodnoty pro potřeby notářské kanceláře při dědickém řízení). Tento dokument je obvykle vyhotoven do 5 dnů od doby místního šetření.

Služby nabízím převážně v Příbramském a Berounském okrese. 

Termíny pro vypracování ocenění:

Celková doba vyhotovení je v prvé řadě závislá na dostupnosti všech potřebných podkladů a zabezpečení přístupu k nemovitosti.

V případě, že jsou nezbytné údaje k dispozici, zpracuji ocenění obvykle do 5 pracovních dnů. Dle složitosti případu a po předchozí domluvě je možné doklad zpracovat i dříve.

Předání díla:

Vypracovaný posudek je obvykle předáván (pokud není sjednáno jinak) ve dvou vyhotoveních. Současně s ním jsou objednateli vráceny všechny poskytnuté podklady.

Úhrada ceny díla je provedena v hotovosti při předání, zároveň s poskytnutím náležitého dokladu.

Místem předání může být po předchozí domluvě kontaktní adresa v Jincích, případně na adrese objednatele (za uhrazení cestovních nákladů). Po domluvě mohou být zpracované doklady zaslány na dobírku prostřednictvím České pošty nebo oproti platbě předem (převodem na účet) předány elektronickou podobou (pdf) e-mailem s následným zasláním papírové podoby běžnou poštou.